user_mobilelogo

 

Świadczymy usługi glebogryzarką separacyjną która umożliwi szybkie i tanie przygotowanie terenu pod sianie trawy.

Rotory glebogryzarki pracują w przeciwną stronę do kierunku jazdy i odseparowują frakcje gleby, które nie mogą ulec rozdrobnieniu. Większe elementy jak kamienie i bryły opadają pierwsze, a następnie są przykrywane dobrze rozdrobnioną glebą, dzięki czemu uzyskuje się doskonale przygotowaną warstwę ziemi do dalszej pracy.

Za jednym przejazdem przygotuje glebę do wysiewu, pracuje w najtrudniejszych terenach, tam gdzie inny sprzęt nie daje sobie rady. Znakomicie sprawdza się przy zakładaniu ogrodów i terenów zieleni. Masa własna glebogryzarki  jest dużo cięższa od tradycyjnych glebogryzarek co wpływa pozytywnie na efekt pracy. Po jednym przejeździe ziemia jest równa i znakomicie spulchniona. Dzięki przeciwbieżnym obrotom cały teren zostaje przekopany.